TECHNOLOGIE A POSTUPY

Du Pont Cromax® Pro

Cromax® Pro Basecoat je systém vodou ředitelných polyuretanových bází určených k následnému přelakování bezbarvým lakem.

Cromax® Pro Basecoat přináší excelentní vzhled a kvalitu povrchové úpravy,

časové úspory při aplikaci a celkové zvýšení produktivity naší lakovny.

Společnost Du Pont se řadí k největším světovým firmám v oboru chemických výrob a výrobků.

Du Pont má dceřinné firmy, pobočky a obchodní zastoupení ve více než 70 zemích světa.

Du Pont CZ s.r.o. se sídlem v Praze a je oficiální zastoupení pro Českou republiku.

Du Pont je komplexní lakovací systém špičkové kvality od největšího výrobce autoopravárenských materiálů.

Široká řada produktů obsahuje akrylové, vodou ředitelné laky, škálu tmelů, plničů, základových materiálů, klarlaků a další